NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
SINGLE

Jesteś samotny?

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
INFORMATOR

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę, szkołę

» Czytaj więcej...
DZIEŃ SKUPIENIA NARZECZONYCH


Mając na uwadze potrzebę lepszego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz owocnego przeżywania życia małżeńskiego i rodzinnego, w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, od początku 2013 roku w Archidiecezji Białostockiej organizujemy dni skupienia narzeczonych dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Uwaga: od 2017 roku zmienia się sposób organizacji dni skupienia. Szczegóły poniżej.

Mając na uwadze potrzebę lepszego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz owocnego przeżywania życia małżeńskiego i rodzinnego, w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, od początku 2013 roku w Archidiecezji Białostockiej organizujemy dni skupienia narzeczonych dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Od początku 2017 roku dni skupienia narzeczonych stają się integralną częścią każdej formy katechez przedmałżeńskich organizowanych w Archidiecezji Białostockiej. Każda edycja katechez przedmałżeńskich będzie zakończona dniem skupienia. Będzie to kolejne dodatkowe spotkanie: na katechezach organizowanych w parafiach 6 spotkanie, na katechezach akademickich i organizowanych w katedrze 8 spotkanie. Dzień skupienia staje się także integralną częścią katechez weekendowych w Białymstoku i Różanymstoku oraz katechez w formie rekolekcji "Weekendu dla zakochanych". Program dnia skupienia zostanie podany podczas każdych katechez.

Do udziału w dniu skupienia narzeczonych są zobowiązani wszyscy narzeczeni przygotowujący się do zawarcia sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Białostockiej.

Wymóg ten podyktowany jest potrzebą pogłębienia świadomości o religijnym charakterze sakramentalnego małżeństwa, jego powiązaniem z wyznawaną wiarą oraz duszpasterską troską wynikającą ze wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego o pasterskiej trosce i czynnościach poprzedzających zawarcie małżeństwa (KPK 1063) i wskazaniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (DDR 27).

Zaświadczenie o udziale w katechezach przedmałżeńskich będzie jednocześnie potwierdzenie uczestnictwa w dniu skupienia.

Dzień skupienia odbywa się według następującego programu:

 • Modlitwa na rozpoczęcie
 • Konferencja /45 minut/ na jeden z tematów:
 • Ślubować prawdę przed Bogiem
 • Twórcza miłość i wierność do końca
 • Uczciwość małżeńska

Pomoc źródłowa: bp Karol Wojtyła, Budować dom na skale. Rekolekcje dla narzeczonych, Kraków – Rzym 2012

 • Przerwa /5 minut/
 • Przygotowanie do sakramentu pokuty /15 minut/
 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja + spowiedź /30 minut/
 • Eucharystia niedzielna z homilią skierowaną do narzeczonych
 • Rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w dniu skupienia narzeczonych
 •  Zakończenie dnia skupienia