NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów, które mu służy są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
NO COMMENT

Rzeczywistość...

» Czytaj więcej...
KLUB OJCÓW


Klub Ojców - nowa edycja

» Czytaj więcej...
NAUCZANIE KOŚCIOŁA


List papieża Franciszka do rodzin

» Czytaj więcej...
SYNOD


„Wezwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji” - III Zebraniem Generalnym Nadzwyczajnym Synodu Biskupów w dniach od 5-19 października 2014 roku

Modlitwa w intencji Synodu

» Czytaj więcej...
BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY


Tato & Córka – 25 października 2014 roku - godz. 10.00 - 18.00.

 

» Czytaj więcej...
BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY


"Niebezpieczne związki czyli nadopiekuńcze matki i nieobecni ojcowie" - 30 października 2014 roku - 18.00 - 20.00 w Centrum Kształcenia Ustawiczenego w Białysmtoku, ul. Sokólska 1, sala nr 115.

 

» Czytaj więcej...
BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY


„Pierwsze kroki" - kurs dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata

 

» Czytaj więcej...
BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY


"Kiedy psycholog może pomóc rodzinie?" - 5 listopada 2014 roku - godz. 17.00 - Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Białymstoku, ul. Sokólska 1, sala nr 115.

 

» Czytaj więcej...
DZIEŃ SKUPIENIA NARZECZONYCH


Mając na uwadze potrzebę lepszego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz owocnego przeżywania życia małżeńskiego i rodzinnego, w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, od początku 2013 roku w Archidiecezji Białostockiej organizujemy dni skupienia narzeczonych dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

» Czytaj więcej...
WARSZTATY

Małżeństwo na krawędzi - droga do rozwodu czy rozwoju?" - 8 - 9 listopada 2014 roku

» Czytaj więcej...
AKADEMICKIE KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Akademickie Katechezy Przedmałżeńskie rozpoczynają się 7 października 2014 roku o godz. 18.00 i trwają do 25 listopada /bez 11 listopada/. Spotkania odbywają się we wtorki.

» Czytaj więcej...
KATECHEZY WEEKENDOWE - KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Katechezy weekendowe w Białymstoku: proponujemy nową formułę przygotowania do sakramentu małżeństwa, odpowiadającą dynamice życia współczesnego człowieka /ograniczona ilość czasu, studia, praca/. Intensywnie, solidnie. Sobota i niedziela, bez noclegu.
» Czytaj więcej...