NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
SINGLE

Jesteś samotny?

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
INFORMATOR

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę, szkołę

» Czytaj więcej...
forma nadzwyczajna - katechezy weekendowe

W sobotę i niedzielę w Białymstoku

Katechezy weekendowe w Białymstoku
Terminy w 2018 roku:

13 - 14 października - brak wolnych miejsc - lista uczestników zamknięta

10 - 11 listopada - lista rezerwowa

1 - 2 grudnia

Terminarz katechez na 2019 rok zostanie opublikowany 1 grudnia 2018 roku

Uwaga:

katechezy weekendowe są adresowane wyłącznie do narzeczonych z parafii Archidiecezji Białostockiej /aktualna przynależność przynajmniej jednej osoby do parafii w Archidiecezji Białostockiej - o przynależności do parafii wg Kodeksu Prawa Kanonicznego zobacz poniżej/!

osoby przebywające za granicą mogą uczestniczyć w katechezach weekendowych, tylko wtedy, gdy formalności sakramentu małżeństwa przygotowywane są w parafii Archidiecezji Białostockiej!

Przy zgłoszeniu na katechezy prosimy  o podawanie prawdziwych danych! 

Miejsce: Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Białymstoku /os. Wyżyny/, ul. Czarnej Hańczy 56

Czas: sobota: godz. 8 – 18,  niedziela: godz. 9 – 15 / bez noclegu! /
Grupa: max. 20 par narzeczonych
Koszt: 120 zł od osoby
Zaliczka: 70 zł od osoby, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem. Zaliczka jest częścią opłaty, podlega zwrotowi, jeżeli osoba rezygnuje najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem katechez
Posiłki: w sobotę: obiad + 3 przerwy kawowe, w niedzielę: 2 przerwy kawowe
Informacje
: mail:  poczta@rodzinabialystok.pl lub tel. 507028603 /Play/ - informacje telefoniczne od poniedziałku do piątku
Zapisy: mail: poczta@rodzinabialystok.pl /w zgłoszeniu proszę podać: imiona i nazwiska narzeczonych, termin wybranych katechez, kontaktowy nr telefonu, parafia - aktualna, osoby przebywające za granicą - aktualna parafia za granicą i parafia w Archidiecezji Białostockiej, gdzie przygotowywane są dokumenty przed ślubem/
adres mailowy alternatywny, w przypadku braku odpowiedzi /powyżej 7 dni/, awarii serwera itd: jozefkozlowski@o2.pl

 
 
 
 
Przynależność do parafii wg Kodeksu Prawa Kanonicznego
 

Kan. 102 - § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.

            § 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

            § 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji - chociażby nie w parafii - diecezjalnym.

            Kan. 103 - Członkowie instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego nabywają stałe zamieszkanie w miejscu, gdzie jest położony dom, do którego należą; tymczasowe zamieszkanie w domu, w którym przebywają zgodnie z przepisem kan. 102, § 2.

            Kan. 104 - Małżonkowie winni mieć wspólne stałe lub tymczasowe zamieszkanie. Z racji prawnej separacji albo innej słusznej przyczyny, każdy z nich może mieć własne stałe lub tymczasowe zamieszkanie.

            Kan. 105 - § 1. Małoletni z konieczności posiada zamieszkanie stałe lub tymczasowe tego, którego władzy podlega. Po wyjściu z dzieciństwa, może nabyć również własne tymczasowe zamieszkanie, a uzyskawszy usamodzielnienie zgodnie z przepisami prawa cywilnego, także własne stałe zamieszkanie.

            § 2. Ktokolwiek z innego powodu niż małoletność oddany jest zgodnie z prawem pod czyjąś opiekę lub kuratelę posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie opiekuna lub kuratora.

            Kan. 106 - Stałe lub tymczasowe zamieszkanie traci się przez odejście z miejsca połączone z zamiarem niepowracania, z zachowaniem przepisu kan. 105.

            Kan. 107 - § 1. Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza oraz ordynariusza.

            § 2. Własnym proboszczem lub ordynariuszem tułacza jest proboszcz lub ordynariusz jego aktualnego pobytu.

            § 3. Proboszczem własnym tego, kto posiada tylko stałe lub tymczasowe zamieszkanie diecezjalne, jest proboszcz miejsca aktualnego pobytu.